Vinnare av Nordens Gröna Bälte – miljöpris 2018

Mittnordens årliga miljö- och energipris ”Nordens gröna bälte” delades ut vid Mittnordiska kulturdagarna den 26–28 september i Östersund.

Miljö- och energipriset ”Nordens gröna bälte” tilldelas i år REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad, Österbotten

Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete och engagemang. För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete också vara känt i en vidare krets. Målsättningen med priset är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för hållbara miljö- och energilösningar.
Priset är på 30 000 svenska kronor.

Prismotivering
REKO är en modell som utvecklats och anpassats för nya kommunikationssätt i syfte att nå dagens medvetna konsumenter. Modellen har flera hållbarhetsaspekter, både miljömässiga, ekonomiska och sociala och har spridit sig från Österbotten som en folkrörelse till övriga Norden. REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad har genom sitt stora ideella engagemang och kunnande varit en förutsättning för att konceptet blivit så framgångsrikt. Administratörernas arbete har varit en stor inspirationskälla när nya REKO-ringar etablerats runt om i Norden.

För mer information om pristagaren http://www.ekonu.fi/reko-2/