Vinnare av Nordens Gröna Bälte – miljöpris 2017

Det mittnordiska miljöpriset – Nordens Gröna Bälte* på årets tema cirkulär ekonomi tilldelades prisvinnaren Sportoteket i Sundsvall. Priset delades ut officiellt vid Åre Sustainability Summit den 22 sep. Prissumman på 30 000 SEK delades ut i form av en check.

Det är fantastiskt att se hur man kan skapa positiv förändring för ungdomar och samtidigt göra bra saker för miljön. Genom att engagera medborgare i projektet bidrar Sportoteket till en hållbar utveckling och återanvändning av sportutrustning som i vissa fall skulle slängas. Genom att uppmärksamma aktörer med miljöpriset – Nordens Gröna Bälte vill vi uppmuntra verksamheter att fortsätta sitt arbete och inspirera andra runtom i Mittnorden att ta till liknande initiativ, säger Pål Sæther Eiden – Mittnordenkommitténs ordförande.

Sportoteket är ett socialt investeringsprojekt i Sundsvalls kommun som har kommit till utifrån att ett stort antal barn och unga i Sundsvall lever i ekonomisk utsatthet. Eftersom det är kostsamt med sportutrustning så har inte dessa barn och unga samma möjligheter som andra att utöva idrott. Syftet med projektet är att ta fram en modell för gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning och att genom utlåningsverksamheten samarbeta med idrottsföreningar och boenden för ensamkommande barn. Projektet bidrar till att fler unga säker sig till föreningsidrotten, det blir lägre kostnad att prova på olika aktiviteter samt att det bidrar till återbruk och är hållbart från ett miljö perspektiv.

Kontakt

Per Jutterström
Projektledare Sportoteket (Kultur- och fritidsförvaltningen)
Växel: +46 60-19 10 00, Mobil: 0+46 70-106 26 78
E-post: per.jutterstrom@sundsvall.se

Pål Sæther Eiden ordförande MittnordenkommitténTel +47 905 27 323 palei@trondelagfylke.no

Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.
Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region. Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.