Vinnare av Mittnordiska kulturpriserna 2020

Foto: Jens Nytoft Rasmussen/norden.org

Mittnordenkommitten delar årligen ut två kulturpriser med syfte att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet inom en eller flera av de samverkande regionerna i kommittén.
Det årliga tematiska kulturpriset ska tilldelas någon inom det mittnordiska området, som och på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema. För 2020 är temat kultur och hälsa.

Det årliga barn och ungdomspriset ska tilldelas någon under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med kultur för målgruppen personer upp till 26.

Totalt har 28 nomineringar från samtliga regioner i Mittnordenområdet inkommit. Det är den mittnordiska kulturarbetsgruppen som består av tjänstepersoner från Mittnordenkommitténs medlemmar som beslutar om pristagare. För 2020 så tilldelas

  • Slöjdaren Tomas Magnusson, Jämtland Härjedalen, det mittnordiska kulturpriset samt
  • Föreningen Unga scenkompaniet, Österbotten, det mittnordiska barn- och ungdomspriset.

Priserna är på 30 000 SEK vardera och utdelas under hösten. Motiveringar meddelas vid prisutdelningen. Mer information om former för prisutdelning meddelas efter sommaren. Årets kulturdagar är inställda och ersättas av digital aktivitet. Eventuellt kommer kommitténs årliga höstmöte att kunna genomföras, men inget är beslutat i skrivande stund.