Vinnare av Mittnordiska Kulturpris 2018

Mittnordens årliga pris inom kultur delades ut vid Mittnordiska kulturdagarna den 26–28 september i Östersund. Temat för kulturdagarna 2018 var ”Kulturarv på riktigt!”. Kulturpriset med tematisk inriktning tilldelades i år Folk Flute Academy Haverö i Västernorrland. Verdal juniorspelmannslag i Trøndelag får barn- och ungdomspriset.

Kulturpriset med tematisk inriktning

Kulturpriset med tematisk inriktning tilldelas 2018 Folk Flute Academy Haverö, Västernorrland

Kulturpriset kan tilldelas privatpersoner, grupper, organisationer, föreningar, stiftelser eller andra konstellationer inom Mittnordenområdet som genom årets tema, museum och kulturarv, på ett innovativt och föredömligt sätt har bidragit till:

  • utveckling av kulturarvspedagogiska metoder och modeller
  • inkludering av nya målgrupper
  • samt på annat sätt har bidragit till samhällsnytta och regional utveckling

Priset är på 30 000 svenska kronor.

Prismotivering:
Göran Månsson och Kulturens bildningsverksamhet har med den årligt återkommande Folk Flute Academy Haverö visat prov på förvaltande och tillgängliggörande av ett immateriellt kulturarv och folktradition med geografisk spridning. Folk flute academy använder en innovativ kulturarvspedagogik som spänner över hantverks- och metodgränser och arbetar för att locka yngre målgrupper och sprida intresse för folkmusiken och folkflöjten.

För mer information om pristagaren:
http://folkfluteacademy.com/zone/academy-se/

Kulturpriset till barn- och unga

Barn- och ungdomspriset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning. Priset är på 30 000 svenska kronor.

Kulturpriset till barn- och unga tilldelas 2018:

Verdal juniorspelmannslag, Trøndelag

Prismotivering:
Verdal juniorspelmannslag arbetar framgångsrikt med att öka och sprida kunskapen om folkmusik och folkdans i Norden. Med genreöverskridande och nyskapande pedagogik ger den årliga folkmusikfestivalen Midvinterdansen deltagare från flera länder möjlighet att mötas och skapa nya uttryck. Verdal juniorspelmannslag har under många år verkat för utbildning av barn och unga samt för kontakter mellan barn och unga inom folkmusik och folkdans i Norden.

För mer information om pristagaren:
Verdal juniorspellmannslag og Verdal Kulturskole