Mittnordenkommittén delar ut årliga priser inom kultur samt miljö och energi.

Mittnordenkommitténs kulturpriser 

Kulturpriserna har långa traditioner, och syftet med kulturpriserna är att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden och bidra till profilering av regionen.

Mittnordenkommittén delar ut två kulturpriser, ett kulturpris som följer tema för de årliga mittnordiska kulturdagarna, och ett kulturpris för barn och unga. Priserna delas ut av Mittnordenkommittén i samband med Mittnordiska kulturdagarna. 

Priset kan tilldelas alla innevånare i Mittnorden; privatpersoner, grupper, föreningar och organisationer. Alla kan lämna förslag på pristagare.

Nordens Gröna Bälte Miljö- och energi
Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende hållbarhetsfrågor.

Syftet med priset är att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region.

Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.

Senast ändrad: 2 juli, 2020