Mittnordenkommittén delar ut årliga priser inom kultur samt hållbarhet.

Mittnordenkommitténs kulturpriser 

Kulturpriserna har långa traditioner, och syftet med kulturpriserna är att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden och bidra till profilering av regionen.

Mittnordenkommittén delar ut två kulturpriser, ett kulturpris som följer tema för de årliga mittnordiska kulturdagarna, och ett kulturpris för barn och unga. Priserna delas ut av Mittnordenkommittén i samband med Mittnordiska kulturdagarna. 

Priset kan tilldelas alla innevånare i Mittnorden; privatpersoner, grupper, föreningar och organisationer. Alla kan lämna förslag på pristagare.

Mer information och inbjudan att nominera senast 7 september!

Miljö- och energi Nordens Gröna Bälte
Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende hållbarhetsfrågor.

Syftet med priset är att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region.

Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar. Mer information och nomineringsblankett finns via följande länk. Nominera senast fredag 4 oktober!

Senast ändrad: 4 september, 2019