Kulturpriserna har långa traditioner, och syftet med kulturpriserna är att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden och bidra till profilering av regionen.

Mittnordenkommittén delar ut två priser, ett kulturpris som följer tema för de årliga mittnordiska kulturdagarna, och ett kulturpris för barn och unga (ej tematiskt).

Priserna delas ut av Mittnordenkommittén i samband med Mittnordiska kulturdagarna.  Priset kan tilldelas alla innevånare i Mittnorden; privatpersoner, grupper, föreningar och organisationer. Alla kan lämna förslag på pristagare. Sista nomineringsdag är 7 sep!

Senast ändrad: 2 september, 2019