Kulturarbetsgrupp

Kulturarbetsgruppen leds av ordförande Märta Molin.
Följande medlemmar deltar i gruppen:

Österbotten, Finland

Tarja Hautamäki, kulturchef
Österbottens förbund
Tel. +358 6 320 65 42
E-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Ann-Maj Björkell-Holm, kulturchef
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Tel. +358 44 750 3150
E-post: ann-maj.bjorkell-holm@kulturosterbotten.fi 

Västernorrland, Sverige

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör
Region Västernorrland
Tel. +46 611 802 74 
E-post: marta.molin@rvn.se

Maria Oldenmark, kulturchef
Region Västernorrland
Tel. +46 611 802 63
E-post: maria.oldenmark@rvn.se

Jämtland Härjedalen, Sverige

Ingrid Printz, kulturchef
Region Jämtland Härjedalen
Tel. +46 63 14 76 86
E-post: ingrid.printz@regionjh.se 

Jimmy Eriksson, kultursamordnare
Region Jämtland Härjedalen
Tel. +46 63 14 67 03
E-post: jimmy.eriksson@regionjh.se

Trøndelag, Norge

Oysten M Eide,
Trøndelag fylkeskommune
Tel. +47
E-post: oysei@trondelagfylke.no

Jan Inge Yri, rådgiver
Trøndelag fylkeskommune
Tel. +47 952 27 590
E-post: janyr@trondelagfylke.no

Senast ändrad: 26 november, 2019