Mittnordenkommitténs prioriteringar

Mittnordiska transportkorridoren och elektrifiering av Meråkerbanan
Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken kan Mittstråket bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

Nordisk infrastrukturplanering
Nordiska rådet tar ställning kring gränskryssande transporter

Nordisk transportkarta
Kartlänken nedan visar planerade gränsöverskridande infrastrukturprojekt som identifierats av nio nordiska gränskommittéer.

Senast ändrad: 27 mars, 2019