Kultur

Samarbetet inom kultur och upplevelsenäringarna har långa traditioner inom Mittnordenkommittén. Kultursamarbetet har varit fruktbart och det har skapats ett forum där konstnär och kulturarbetare samt publiken har mötts.

Läs mer
Svanefiguren lavet af genbrugsmateriale fra køkkenet i Nordisk Ministerråd Foto: Vita Thomsen/Norden.org

Infrastruktur

Mittnordenkommittén arbetar för att stärka de öst-västliga förbindelserna i Mittnorden. Prioriteringar bygger på 20 års samarbete mellan aktörerna i Österbotten, Västernorrland, Jämtland och Tröndelag som driver frågan om förbättrade öst-västliga transporter.

Läs mer
T- bane til Holmenkollen og Voksenkollen, Oslo, Norwa Foto: Oddleiv Apneseth

Mittnordiska priser

Mittnordenkommittén delar ut årliga priser inom kultur samt miljö och energi. Mittnordenkommitténs kulturpriser  Kulturpriserna har långa traditioner, och syftet med kulturpriserna är att stimulera till fortsatt arbete och engagemang ...

Läs mer
UKM fylkesmønstring 2014 på Frosta. Flinke, talentfulle ungdommer er samlet på fylkets store kulturbegivenhet.

Projekt

Mittnordenkommittén genomför delar av sina ambitioner genom att initiera, deltaga i och driva utvecklingsprojekt inom kommitténs prioriterade samarbetsområden.

Läs mer
Kvarken