Sveriges radio: Mittnordenkommittén föreslår direkttåg till ryska gränsen

Mittnordenkommittén vill knyta ihop Norge, Sverige och Finland med en järnväg tvärs över länderna för att vara beredda om Rysslands handelsbojkott bryts.

Tåg från Atlanten och Trondheim i väst till Finland och ryska gränsen i öst. Så går tankarna hos politikerna i Mittnordenkommittén.

– Det vore väldigt bra om vi hade ett system för hur människor och gods skulle kunna färdas, säger Margareta Winberg, ordförande i Mittnordenkommittén.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6385520