SMICE är ett nätverk som arbetar för ett hållbarare samhälle. Allt som görs i SMICE utgår från deltagarnas behov, med målet att se fler hållbara idéer bli verklighet. SMICE är ett samarbete mellan Norge och Sverige i regionerna Trøndelag, Jämtland och Härjedalen.

För privatpersoner

Vad behövs för att utveckla platsen där ni bor? Inom SMICE kan du få hjälp att anordna kurser på hållbara teman. Det kan handla om att boka en inspirerande föreläsare (på plats eller distans) eller få tillgång till teknik och lokal för möten. Vi stödjer också idéutveckling och designar workshops, både vid enstaka tillfällen och under längre perioder. Toppen även för byalag och föreningar!

För företagare

Hur kan både företaget och miljön gå plus? I nätverket SMICE finns möjlighet att utveckla ett mer hållbart företag genom nya arbetssätt och affärsidéer. 

Ni kan bland annat få hjälp med fortbildning, kontakter, idéutveckling och rådgivning om finansiering som gör företaget bättre rustat för framtiden.

Projektsupport & finansieringsrådgivning

Behöver ni hjälp att komma vidare med er idé, hitta fler eldsjälar som vill vara med, kunskap eller kontakter? Eller är det dags att hitta finansiering till ert hållbara projekt?  SMICE kan bistå i uppbyggnaden av projektet genom workshops, kurser, kontakter och ge personlig rådgivning om möjliga sätt att hitta finansiering. 

Senast ändrad: 8 februari, 2021