Peckas Naturodlingar AB får miljöpriset – Nordens Gröna bält

Peckas Naturodlingar AB är ett innovativt företag som på ett föredömligt sätt har bevisat att man som företag och affärsidé kan vara både hållbar och cirkulär.  Fiskodlaren Pecka Nygårds vision – en storskalig produktion av livsmedel odlade på ett hållbart sätt som distribueras till konsumenterna i närområdet. Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter. 

Kombinationen med tomatodling och fiskodling på ett hållbart sätt är unikt och visar även på att man kan bygga skalbara hållbara lösningar som andra kan ta i bruk i stadsmiljö. Därigenom kan man närproducera gönsaker direkt i anslutning till butiken.

Peckas Naturodlingar har tilldelats miljö- och energipriset ”Nordens gröna bält” av Mittnordenkommitteen. De får priset bland annat med motiveringen att de är ett innovativt företag som på ett föredömligt sätt  har bevisat att man kan som företag och affärsidé att vara hållbar och cirkulär.

Peckas Naturodlingar AB är ett företag som med nya metoder ska tillgodose den starkt växande marknaden för närodlade och hållbart odlade livsmedel. Bolaget har utvecklat ett koncept för effektiv kretsloppsodling. Genom innovativa lösningar och ett stort engagemang för natur och miljö visar Bolaget vägen till framtidens mat.

  • I år fick vi in rekordmånga nomineringar från Sverige, Finland och Norge vilket visar det ökade intresset och arbetet kring hållbarhet och cirkulär ekonomi inom alla branscher. Vi ser med antalet nomineringar att det hållbara och cirkulära mer och mer är ett naturligt arbetssätt hos företag och organisationer, säger Niklas Andersson, kanslichef Mittnordenkommittén.

Syftet med priset är att stärka Mittnorden som en ekologiskt hållbar region samt uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling.

”Fantastiskt kul och det är viktigt att hållbara livsmedelsproduktion uppmärksammas.Vi tror på att på våra lösningar och vill sprida vår kunskap till andra i norden att göra samma sak,Mattias Gemborg VD för Peckas naturodlingar.

Övriga nomineringar var inom branscherna: transport hållbarhet, sanering, återvinning, solenergi, vattenrening, byggnation

Kontakt:
Niklas Andersson, kanslichef Mittnordenkommitten
Telefon. 070-651 57 77
e-post: niklas.andersson1@rvn.se www.mittnorden.org  
  Mattias Gemborg VD Peckas Naturodlingar AB Telefon: 0702 654 400 E.post mattias@peckas.se www.peckas.se

   

Mittnordenkommittén är en av Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska samarbete över gränserna i Norden. Målsättningen med dessa är att utveckla det gränsregionala samarbetet i Norden.
Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region. Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.