Espen Solheim, Trondelag fylkeskommune

Anna Omberg, Region Jämtland Härjedalen

Christian Forsberg, Region Västernorrland

Jerker Johnson, Österbottens förbund

Senast ändrad: 19 mars, 2019