Medlemsorganisationer i Mittnordenkommittén

Kommittén är högsta beslutande organ för samarbetet och består av politiskt förtroendevalda. Som stöd har kommittén och ledningsgruppen ett kansli och resursgrupp.

* Ledninggruppen

Region Västernorrland

*Hans Backlund (S)
Anette Lövgren (S)
Bo Grafström, (KD)
Gun Enquist-Öhman (SJVP)
Christian Forsberg (resursgruppen)

Österbottens förbund

*Peter Boström (SFP)
Ann-Sofi Backgren (SFP) 
Steven Frostdahl (SDP)
Anne-Marie Viinamäki (SAML)
Jerker Johnson och Johanna Dahl (resursgruppen) 

Partners

Parikkala kommun
Kramfors kommun
Handelskammaren Österbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Svenska Österbottens förbund
Senast ändrad: 8 februari, 2021