Hans Backlund, Region Västernorrland (Ordförande 2021-2022)

Peter Boström, Österbotten förbund (Vice ordförande 2021-2022)

Senast ändrad: 8 februari, 2021