Peter Boström, Österbotten förbund (ordförande 2019-2020)

Hans Backlund, Region Västernorrland (vice ordförande 2019-2020)

Pål Seather Eiden, Trondelag fylkeskommune (närmast avgående ordförande)

Gunn Iversen Stokke, Trondelag fylkeskommune

Håkan Larsson, Region Jämtland Härjedalen

Senast ändrad: 26 mars, 2019