Peter Boström, Österbotten förbund (ordförande 2019-2020)

Hans Backlund, Region Västernorrland (vice ordförande 2019-2020)

Pål Seather Eiden, Trondelag fylkeskommune (närmast avgående ordförande)

Håkan Larsson, Region Jämtland Härjedalen

Senast ändrad: 17 februari, 2020