Medlemsorganisationer i Mittnordenkommittén

Kommittén är högsta beslutande organ för samarbetet och består av politiskt förtroendevalda. Varje medlemsregion utser en ledamot till ledningsgruppen på sätt och för tid som bestämmes av respektive medlemsregion. Som stöd har kommittén och ledningsgruppen ett kansli.

Senast ändrad: 2 juli, 2020