Ta gärna kontakt med oss på kansliet.

Kansliets huvudsakliga uppgift är att

  • Förbereda ledningsgruppen och kommitténs möten.
  • Genomföra ledningsgruppens och kommitténs beslut.

Mittnordenkommittén
Region Västernorrland
SE – 871 85 Härnösand