Ta gärna kontakt med oss på kansliet.

Mittnordenkommittén
Region Västernorrland
SE – 871 85 Härnösand