Nyanställning vid Mittnordenkommitténs kansli

Johanna Dahl har fr.o.m. 2.5.2017 anställts som medarbetare vid Mittnordenkommitténs kansli.

Johanna verkar vid Österbottens Förbund som specialplanerare för internationella samarbeten och projekt. Till hennes uppgifter hör Mittnordenkommitténs arbete, EU-projektet OSIRIS vars tema är öppen social innovation som verktyg för regional utveckling, samt Österbottens förbunds arbete med Smart specialisering. Johanna disputerade 29 april i år vid Svenska handelshögskolan, Hanken i Vasa på doktorsavhandlingen ”Coopetition in inter-firm relationships”.

Kontaktuppgifter
Johanna Dahl
Specialplanerare – Erikoissuunnittelija
Tfn – puh. +358 44 312 6743
johanna.dahl@obotnia.fi

Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto – The Regional Council of Ostrobothnia

www.obotnia.fi