Peter Boström valdes till ordförande 2019-2020

Mittnordenkommittén valde Peter Boström, som representerar Österbottens förbund, till sin nya ordförande vid höstmötet 2018 i Östersund.

Peter Boström är stadsstyrelsens ordförande i Jakobstad kommun och tillhör Svenska folkpartiet (SFP). Boström har tidigare erfarenhet som Mittnordenkommitténs ordförande under åren 2010-2014.

Peter Boström efterträder närmast avgående ordförande Pål
Sæther Eiden från Trondelag fylkeskommune.