Nominera till Mittnordiska Kulturpris 2020

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser. De består av ett tematiskt pris, där den nominerade ska ha arbetat med det rådande temat, samt ett barn- och ungdomspris som delas ut till personer under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen. Såväl privatpersoner och grupper som organisationer kan nomineras till priset.

Årets tema är kultur och hälsa. Kultur ses idag som en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa samt ett bra liv på alla plan. Med 2020 års tematiska kulturpris vill Mittnordenkommittén uppmärksamma och uppmuntra de som utvecklat metoder och/ eller spännande arbetssätt för att nå en bred målgrupp inom aspekten, samt bidragit till att göra skillnad.

Följande priser går att nominera pristagare till, med sista ansökningsdag 31 maj 2020:

1) Kulturpris med tematisk inriktning

Kriterier för det tematiska priset:

– Priset tilldelas privatpersoner, grupper, föreningar och andra organisationer inom Mittnorden som på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema.

– Aspekter som särskilt beaktas är konstnärlig eller kulturell kvalitet, förnyelse, tillgänglighet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.

– Vem som helst kan föreslå pristagare, via blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

2) Barn och ungdomspris 

Kriterier för barn- och ungdomspriset:

– Priset tilldelas personer under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen personer upp till 26 år, såväl privatpersoner och grupper som organisationer.

– Aspekter som särskild beaktas är kulturverksamhet på de ungas villkor, ideellt arbete och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.

– Vem som helst kan föreslå pristagare, via blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

Nomineringsblanketten ska tillsammans med motivering utifrån ovanstående kriterier vara kansliet tillhanda senast 31 maj 2020.

Båda priserna är på 30 000 svenska kronor.

Prisutdelning
Mittnordiska kulturdagarna 7-9 oktober i Sundsvall Västernorrland flyttas fram preliminärt till våren 2021. Beroende på hur Mittnordenkommitténs höstmöte genomförs, så planerar kulturarbetsgruppen för att kulturpriserna kan delas ut i samband med det mötet, men det kan komma att ske på annat vis. Vi följer därför nogsamt utvecklingen av coronavirusets effekter och de restriktioner som finns i våra länder och regioner.

Nomineringstiden har gått ut. Vi tackar för ditt intresse och välkomnar dig att nominera under 2021.