Nominera till Mittnordiskt kulturpris 2021

Del 1. Kulturpris med tematisk inriktning

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén två kulturpriser. Kulturpriset kan tilldelas alla, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är verksamma i Österbotten eller Västernorrland.

Temat för årets Mittnordiska kulturpris är Nordiskt samarbete.
Pristagaren ska på ett föredömligt sätt har bidragit till kulturens eller det egna konstområdets utveckling genom:

  1. interregionalt eller internationellt samarbete
  2. inkludering av nya målgrupper
  3. på annat sätt har bidragit till samhällsnytta och regional utveckling

Priset är på 30 000 svenska kronor och delas ut i samband med de Mittnordiska kulturdagarnas seminarium under den 17 november 2021.

Nomineringsblanketten nedan ska tillsammans med motiveringen vara Mittnordenkommitténs kansli tillhanda senast 15 september 2021.

Hänsynstaganden vid beslutande om pristagare:

  1. Den mittnordiska kulturarbetsgruppen beslutar om pristagare.
  2. Aspekter som särskilt beaktas är det mittnordiska perspektivet, konstnärlig eller kulturell kvalitet, förnyelse, tillgänglighet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
  3. Vem som helst kan föreslå pristagare. Priset kan inte sökas för egen del. Vem eller vilka som har föreslagit pristagare påverkar inte beslutet.

Del 2. Barn och ungdom

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén två kulturpriser. Barn- och ungdomspriset kan tilldelas alla under 26 år, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är verksamma i Österbotten eller Västernorrland.
Priset är på 30 000 svenska kronor och delas ut i samband med de Mittnordiska kulturdagarnas seminarium den 17 november 2021.
Nomineringsblanketten nedan ska tillsammans med motiveringen vara Mittnordenkommitténs kansli tillhanda senast 15 september 2021.

Hänsynstaganden vid beslutande om pristagare:

  1. Den mittnordiska kulturarbetsgruppen beslutar om pristagare.
  2. Aspekter som särskilt beaktas är kulturverksamhet på ungas villkor, det mittnordiska perspektivet, det ideella arbetet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
  3. Vem som helst kan föreslå pristagare. Priset kan inte sökas för egen del. Vem eller vilka som har föreslagit pristagare påverkar inte beslutet.

Skickas till:
Mittnordenkommittén
Niklas Andersson
Landstinget Västernorrland
SE-871 85 HÄRNÖSAND
SVERIGE

Kontakt Kulturarbetsgruppen: Sofia Lundin, sofia.lundin@rvn.se
Web: www.mittnorden.org