Mittnordiska kulturpristagare 2017

Priserna delades ut i samband med de Mittnordiska kulturdagarna i Trondheim 16-18 augusti. 2017 var temat historisk teater och berättande sammankopplat med historia och kulturarv.

2017 års kulturpristagare

Ånge Kabaré

Ånga Kabaré tilldelas priset för att de på ett föredömligt sätt bidragit till utvecklingen av årets tema. Teaterföreningen har i ett femtontal år arbetat med teater i ett brett perspektiv; förutom större föreställningar som vanligtvis lyfter lokal historia och lokala händelser, så arbetar föreningen framgångsrikt med barnteatergrupper liksom med teatergrupper för unga. Sommaren 2017 har de satt upp en teatermusikal. Priset är på 30 000 svenska kronor.

Ånge Kabarés webbsida 

Oravais teater

Oravais teater tilldelas det Mittnordiska kulturpriset 2017 med motiveringen att de på ett föredömligt sätt bedrivit verksamhet i enlighet med årets tema:
Historisk teater och berättande sammankopplat med historia och kulturarv.

Oravais teater fungerar som en sektion inom hembygdsföreningen, de har upprätthållit den nordiska traditionen med sommarteater sedan år 1986. Teaterns högkvalitativa arbete med att åskådliggöra den österbottniska lokalhistorien är unikt och synnerligen uppskattat av såväl den talrika publiken som kulturrecensenterna. En speciell eloge får teatergruppen för att man fostrat teaterkonstnärer och i sina egna led funnit personer som utbildat sig inom teater och åtagit sig ansvar för manusförfattande och regi. Teatern har också årligen lyckats få med ungdomar i sin verksamhet och uppnått en bred åldersfördelning bland de engagerade. Priset är på 30 000 svenska kronor.

Oravais teaters webbsida

Mittnordenkommitténs barn- och ungdomspris

Barn- och ungdomspriset tilldelas projektet Kulturrycket som ägs och drivs av idrottsföreningen Rycket och ABF Västernorrland. I Kulturrycket deltar ungdomar med olika funktionsvariationer. De håller på med såväl musik och dans som konst och teaterprojekt. Priset är på 30 000 svenska kronor.