MITTNORDISKA KULTURPRISET 2020 DELADES UT

Mittnordenkommitten delar årligen ut två kulturpriser med syfte att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet inom en eller flera av de samverkande regionerna i kommittén.
Det årliga tematiska kulturpriset ska tilldelas någon inom det mittnordiska området, som och på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema. För 2020 är temat kultur och hälsa.
För 2020 så tilldelas

Slöjdaren Tomas Magnusson, Jämtland Härjedalen, det mittnordiska kulturpriset
Juryns Motivering;
"Tomas Magnusson är en samisk slöjdare som har visat på skapande och slöjdande som innovativa vägar för att förbättra psykisk ohälsa.
Dessutom har Tomas bidragit till nya sätt att hantera sjukdomsområdet till gagn för både samhället och den enskilde individen.
Tomas är initiativtagare till projektet ”Vaetnoe” där hans egen erfarenhet av psykisk ohälsa varit utgångspunkt för slöjdkurser för samer. Hans lugnande sätt att leda deltagarna på har fått stort gensvar och projektet har fått stor uppmärksamhet.
Tomas ledarskap är väldigt uppskattat i det samiska samhället och han undervisar även på Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk. Han visar på ett lika enkelt som självklart sätt att ett skapande arbete har direkt koppling till både personlig hälsa och samhällelig välfärd. Det finns dessutom ett stort överföringsvärde i hans metod där slöjd och skapande har en stor betydelse för en god hälsa"


Föreningen Unga scenkompaniet, Österbotten, det mittnordiska barn- och ungdomspriset.
Juryns Motivering;
"Unga scenkompaniet är en teatergrupp som värnar om de ungas röst i samhället och gör teater utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Föreställningarna baseras alltid på en gedigen efterforskning och verkliga möten med målgruppen. I teaterkonsten lyfts de ungas verklighet upp och de ungas röster, känslor, upplevelse och åsikter är alltid i fokus. Unga scenkompaniets verksamhet handlar om de ungas vardag, välmående och illamående. I föreställningarna är man inte rädd att lyfta upp obekväma saker och prata om dem och det görs utifrån de ungas eget perspektiv, ur deras egen synvinkel.

Annika Åman och Alexandra Mangs är Unga scenkompaniets konstnärliga ledare och eldsjälar. Föreställningarna har under årens lopp mycket handlat om ungas självbild, ungas kroppsmedvetenhet, hur mår unga på landsbygden och annat som de ungas värld kretsar kring. Föreställningarna turnerar så att så många som möjligt kan se och uppleva dem. Och alltid i växelverkan med sin publik.
Priserna är på 30 000 SEK vardera och utdelas under hösten. Motiveringar meddelas vid prisutdelningen. Mer information om former för prisutdelning meddelas efter sommaren. Årets kulturdagar är inställda och ersättas av digital aktivitet. Eventuellt kommer kommitténs årliga höstmöte att kunna genomföras, men inget är beslutat i skrivande stund."

  • Unga scenkompaniet, Österbotten, Finland
  • Tomas Magnusson, Region Jämtland Härjedalen