Mittnordiska kulturdagarna 7-9 oktober 2020 ställs in/ Keskipohjolan kulttuuripäivät 2020 perutaan ja niihin palataan vuonna 2021

Mittnordiska kulturdagarna 2020 ställs in och de återkommer under 2021, preliminärt under våren. Beroende på hur Mittnordenkommitténs höstmöte genomförs, så planerar kulturarbetsgruppen för att kulturpriserna kan delas ut i samband med det mötet, men det kan komma att ske på annat vis. Vi följer därför nogsamt utvecklingen av coronavirusets effekter och de restriktioner som finns i våra länder och regioner.

Keskipohjolan kulttuuripäivät 2020 perutaan ja niihin palataan vuonna 2021, alustavasti keväällä. Keskipohjolatoimikunnan syyskokouksen järjestelyistä riippuen kulttuurityöryhmä suunnittelee, jaetaanko kulttuuripalkinnot syyskokouksen yhteydessä vai muulla tavoin. Seuraamme siksi tarkasti koronaviruksen vaikutusten kehitystä ja rajoituksia, joita maissamme ja alueillamme on asetettu.