Mittnordenkommitténs nya ordförande Pål Sæther Eiden

Mittnordenkommittén valde Pål Sæther Eiden, som representerar Nord Trøndelag Fylkeskommun, till sin nya ordförande vid sitt decembermöte 2016 i Trondheim.

Pål Sæther Eiden är en norsk politiker som representerar partiet Høyre. Han har tidigare erfarenhet från lokalpolitik, och blev vald som fylkesordförande i Nord Trøndelag Fylkeskommun hösten 2015. Eiden har rollen som fylkesordförande till 1.1.2018 när fylken Sör och Nord Trøndelag slås ihop. Eiden är fast medlem i arbetsutskottet som är den centrala politiska organet upprättat i samband med sammanslagningen av de två fylken.

Eiden är utbildad lärare med inriktning på gymnasieskola och har en allsidig yrkeskarriärer som spänner sig från kollektiv för missbrukare till ledare inom privat och offentlig sektor. Han har under tiden tjänstledigt från anställningen som hälso-och socialchef i Vikna kommunen

Det är med spänning och en viss grad av ödmjukhet jag nu startar uppdraget med att vara ordförande for Mittnordenkommittén. Samarbetet öst/väst är viktig for alla som bor i de regionerna som kommittén omfattar. Vi har mycket att lära av varandra, och kunskapsutveckling är något alla tjänar på. Skulle någon enskild åtgärd prioriteras så är det att jobba för att förbättra möjligheterna för effektivare transporter mellan regionerna, både gällande person och godstrafik.

Pål Sæther Eiden efterträder regionfullmäktigeordförande i Jämtland/ Härjedalen Margareta Winberg. Margareta Winberg var ordförande för perioden 2015-2016 under tiden Sverige hade ordförandeskapet i Mittnordenkommittén.

Ytterligare information:

  • Pål Sæther Eiden, ordförande Mittnordenkommittén 2017-2018, Tel +47 905 27 323