Miljø- og energipris til Mære landbruksskole

Den midtnordiske miljø- og energiprisen Nordens grønne belte gis til Mære landbruksskole, landbrukets klima – og energisenter i Trøndelag fylkeskommune. Prisen blir offisielt delt ut på Midtnordenkomiteens høstmøte 4.desember i Stjørdal. Prisen er på 30 000 svenske kroner.

Mære landbruksskole er eid av Trøndelag fylkeskommune og lokalisert i Steinkjer kommune. Skolen tilbyr utdanning for ungdom (VGS) og voksne innen naturbruk, og drifter samtidig et skolegårdsbruk med melkekyr, kjøttfe, sau, gris, tomatproduksjon, korn, potet og grasproduksjon. Ved skolens utviklingsavdeling tilbys kurs innen jordbruk, skogbruk, lokal matproduksjon og klima/energitiltak i landbruket. Skolen har hvert år over 1 000 gårdbrukere på ulike kurs og andre arrangement. I 2015 ble «Landbrukets klima og energisenter» etablert på Mære; en arena for FoU, kunnskapsformidling og ulike demonstrasjonsanlegg. Utviklingen av senteret har skjedd i nært samarbeid med landbrukets organisasjoner. Skolen har i mange sammenhenger (veksthus-nettverk, pilotbruk solenergi, test av fornybar diesel og presisjons-landbruk) etablert grupper av gårdbrukere/gartnere som deltar sammen med skolen i utviklingen.

Mæremiljøet en god partner for leverandører og FoU-miljø. Det er blant annet etablert et FoU-team som jobber med utvikling av anlegg og organisasjonen, som FoU- og demonstrasjonsarena. Nevnes kan samarbeid med NIBIO, SINTEF, Nord Universitet, NTNU, Norges Miljø og Biovitenskapelige universitet (NMBU), NTE, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet, osv.

Etter et initiativ fra SINTEF, NIBIO, TFoU m.fl. er Mære aktuell som nav/arena for et innovasjonsprosjekt innen landbruksteknologi. Gjennom et tett samarbeid mellom teknologimiljø,  jord/plantefagmiljø, innovasjonsmiljø og landbruksnæringa arbeides det for at Mære skal utvikles ytterligere til en sterk og tydelig innovasjonsarena.

Vår visjon er «Nullutslippsgården». Vi skal jobbe for å redusere utslipp og om mulig binde klimagasser gjennom vår aktivitet.

Kontakt

Mære landbruksskole, Landbrukets klima- og energisenterTove Irene Hatling Jystad, Utviklingsleder
E-post: tovjy@trondelagfylke.no
Telefon: +47 414 13 441
Hjemmesiden https://klimalandbruk.no/

Mittnordenkommittén
Romana Culjak, kanslichef
E-post: romana.culjak@rvn.se