Mentala gränshinder påverkar norska och svenska företags vilja att göra affärer över gränsen

I en ny rapport ”Mentala gränshinder – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen” identifieras vad som attraherar företag och vad som får dem att avstå från att ge sig in på det andra landets marknad.

Norge och Sverige är viktiga handelspartners. Båda står på varandras topplista över största export/import-länder och inom näringslivet finns en lång och stark tradition av att arbeta över den norsk-svenska gränsen. Men den fulla potentialen är långt ifrån uppnådd.

Nationella system – juridiska, administrativa och ekonomiska – främjar i första hand företag att satsa på den egna marknaden. Men utöver dessa finns det andra krafter som påverkar om man som företagare rör sig över gränsen eller inte, vilket i den här studien benämns som mentala gränshinder. Det är gränser som vidmakthålls, skapas och reproduceras i vardagen och som medvetet eller omedvetet hindrar människor eller företag att röra sig mellan länder – utan att nödvändigtvis vara relaterade till formella gränshinder. Dessa gränser skapas av erfarenheter och berättelser om andra sidan gränsen och de är ofta kollektiva.

”Vi arbetar redan mycket aktivt med att reducera formella gränshinder såsom skillnader i lagar och regler. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om mentala gränshinder så att de så småningom kan reduceras och rivas. Målet är att främja affärsverksamhet mellan de båda länderna” säger Mikael Sondell, Grensetjänsten Norge­-Sverige.

Studien har tagits fram på uppdrag av Interreg-projektet ”Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen”, med nio projektpartners från Norge och Sverige. Projektägare är Hedmarks Fylkeskommune och Länsstyrelsen i Värmland.

Studien är utarbetad av Øresundsinstituttet i samarbete med Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet. 63 längre intervjuer, varav ett 50-tal med företagare och övriga med relevanta organisationer, har genomförts från Göteborg i söder till Tromsö i norr.

I studien har sex mentala gränshinder identifierats av Øresundsinstituttet

  • Nationell gravitationskraft
  • Att inte komma på tanken – betydelsen av omgivning och nätverk
  • Att stanna i sin bekvämlighetszon
  • Uppfattningen av konkreta problem och formella gränshinder
  • Bilden av ”de Andra”
  • Skillnader i affärskultur

”Då vi är en informationstjänst för hela Norge och Sverige så kan insikten om mentala gränshinder innebära att vi kan lättare möta olika regioner och branschers behov.  Vi vill få upp intresset med att göra affärer över gränsen”, menar Mikael Sondell, Grensetjänsten Norge­-Sverige.

Studien vänder sig till såväl företagare, näringslivsutvecklare i kommuner och andra intressenter som vill få en ökad förståelse för affärer med vårt närmaste grannland. Det är troligen den mest omfattande studie som hittills gjorts av hur företagare i Norge och Sverige ser på att arbeta i varandras länder.