Mittnordenkommitténs höstmöte

Grønt skifte för lønnsome godstransporter mellom Trondheim Östersund – Sundsvall (Vasa)

Mötet startar med lunch 4 dec och avslutas med lunch 5 dec.

Mittnordenkommittéen håller sitt kommitéemöte 5 dec (separat agenda) mellan kl.08.15-12.00

Information