Gränsregionalt forum 2019

Nordens gränsregioner som framtida tillväxtregioner.
Vilka verktyg behöver vi för att gemensamt tillvarata framtidens möjligheter?

Arrangörer: Mittnordenkommittén och Kvarkenrådet i samarbete med projekten E12 Atlantica BA3NET och Nordiska ministerrådet.

Information