Gränsregionalt forum 2019

NORDENS GRÄNSREGIONER SOM FRAMTIDA TILLVÄXTREGIONER

Vilka verktyg behöver vi för att gemensamt tillvarata framtidens möjligheter? För att gränsregionerna i framtiden tillsammans ska bli starka tillväxtregioner krävs satsningar på digitalisering och gränsöverskridande infrastruktur.

Forumet lyfter fram vikten av evidensbaserade och kvalitativa beslutsunderlag som en förutsättning för gränsöverskridande infrastrukturplanering och regional utveckling. Fungerande infrastrukturlösningar i gränsregionerna är en förutsättning för fungerade samverkan och för tillväxt och nya innovationer. Samtidigt omformar digitalisering gränsregionernas förutsättningar för tillväxt. Forumet sätter fokus på följande frågor: Hur vi kan tillvarata och implementera de forsknings- och projektresultat som presenteras under forumet i regionalt utvecklingsarbete för att skapa tillväxt? Vilka gemensamma utmaningar och möjligheter har vi?

PRESENTATIONER 18 SEP

SESSION 1

Annakarin Nyberg – Internetforskare och entreprenör


SESSION 2

PRESENTATIONER 19 SEP

SESSION 1
Gränsöverskridande infrastrukturcase

SESSION 2
Slutredovisning av Botnia-Atlanticaprojektet E 12 BA3NET

SESSION 3

Arrangör: Mittnordenkommittén och Kvarkenrådet i samarbete med projekten E12 Atlantica BA3NET och Nordiska ministerrådet.

Information