Nominera pristagare till Mittnordiska miljö- och energipriset ”Nordens gröna bälte” 2019

Mittnordenkommittén delar årligen ut Nordens Gröna Bälte, kommitténs pris inom miljö och energi. 

Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi- och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete och engagemang. För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete också vara känt i en vidare krets. Priserna kan tilldelas alla i mittnorden, såväl privatpersoner som organisationer och företag. Det är dock inte tillåtet att föreslå sig själv som pristagare. Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för hållbara miljö- och energilösningar. 

Priset är på 30 000 svenska kronor och delas ut i samband med Mittnordenkommitténs höstmöte i Trondelag 4-5 dec.

Nomineringstiden har gått ut. Vi tackar för ditt intresse och välkomnar dig att nominera under 2020.