Nominera till Mittnordiska Kulturpris 2019

Kvarken

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser:

1) Kulturpris med tematisk inriktning


Kriterier för det tematiska priset:
– Priset tilldelas privatpersoner, grupper, föreningar och andra organisationer inom Mittnorden som på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema.
– Aspekter som särskilt beaktas är konstnärlig eller kulturell kvalitet, förnyelse, tillgänglighet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
– Vem som helst kan föreslå pristagare, via bifogad blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

2) Barn och ungdomspris 


Kriterier för barn- och ungdomspriset:
– Priset tilldelas unga under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen unga upp till 26 år, såväl privatpersoner och grupper som organisationer.
– Aspekter som särskild beaktas är kulturverksamhet på de ungas villkor, ideellt arbete och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
– Vem som helst kan föreslå pristagare, via bifogad blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

Nomineringsblanketten ska tillsammans med motivering utifrån ovanstående kriterier vara kansliet tillhanda senast 7 sep 2019. Båda priserna är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska Kulturdagar vid Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad i Österbotten, Finland 20 – 22 nov 2019.

Nomineringstiden har gått ut. Vi tackar för ditt intresse och välkomnar dig att nominera under 2020.