Nominera till Mittnordiska Kulturpris 2019

Kvarken

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser:

1) Kulturpris med tematisk inriktning


Kriterier för det tematiska priset:
– Priset tilldelas privatpersoner, grupper, föreningar och andra organisationer inom Mittnorden som på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema.
– Aspekter som särskilt beaktas är konstnärlig eller kulturell kvalitet, förnyelse, tillgänglighet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
– Vem som helst kan föreslå pristagare, via bifogad blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

2) Barn och ungdomspris 


Kriterier för barn- och ungdomspriset:
– Priset tilldelas unga under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen unga upp till 26 år, såväl privatpersoner och grupper som organisationer.
– Aspekter som särskild beaktas är kulturverksamhet på de ungas villkor, ideellt arbete och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
– Vem som helst kan föreslå pristagare, via bifogad blankett. Priset kan inte sökas för egen del.

Nomineringsblanketten ska tillsammans med motivering utifrån ovanstående kriterier vara kansliet tillhanda senast 31 aug 2019. Båda priserna är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska Kulturdagar vid Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad i Österbotten, Finland 20 – 22 nov 2019.