Hållbarhetsveckan i Österbotten

Hållbarhetsveckan i Österbotten fick en lysande start och vid spridning över hela Österbotten. Den är ett lyckat koncept som för samman såväl små som stora aktörer, företag, kommuner och föreningar under ett och samma tema. Tröskeln för deltagande är låg och på så sätt lyckas man även föra fram de små goda exemplen på hållbarhet i olika organisationers verksamhet. Konceptet kunde med fördel förverkligas som en Mittnordisk evenemangsvecka om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och därmed i framtiden verka som en arena för lärande, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan regionerna.

  • I år fick vi in rekordmånga nomineringar från Sverige, Finland och Norge vilket visar det ökade intresset och arbetet kring hållbarhet och cirkulär ekonomi inom alla branscher. Vi ser med antalet nomineringar att det hållbara och cirkulära mer och mer är ett naturligt arbetssätt hos företag och organisationer, säger Niklas Andersson, kanslichef Mittnordenkommitteen.

Syftet med priset är att stärka Mittnorden som en ekologiskt hållbar region samt uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling.

Övriga nomineringar var inom branscherna: transport hållbarhet, sanering, återvinning, solenergi, vattenrening, byggnation