Gränsmöjligheter- en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den norsk-svenska gränsen

Tio projekt får dela på 7,5 miljoner EURO efter senaste utlysningen i Interreg Sverige-Norge -programmet.

Länsstyrelsen i Värmlands län har beviljats medel för att tillsammans med flera svenska och norska samarbetspartners driva projektet Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen. Det treåriga projektet startar 1 september, och har en total budget på 1 396 516 euro.

Samarbete är ledordet i det stora svensk-norska projekt som nu beviljats medel från Interreg Sverige Norge som är ett EU program för gränsöverskridande samarbete. Projektet genomförs i ett nära samarbete mellan Grensetjänsten Norge-Sverige i Morokulien, gränskommittéer i båda länderna och de regionala myndigheterna Länsstyrelsen i Värmlands län och Hedmark fylkeskommune.
– Målet är att ge fler små- och medelstora företag i både Sverige och Norge tillgång till den kunskap som finns om gränsöverskridande verksamhet och tillgång till nätverket för att kunna lösa gränshinder, säger Katarina Nordmark, projektledare på Länsstyrelsen i Värmlands län. Vi ska ge företagen större kunskap om hur de kan växa på internationella marknader, specifikt mellan Sverige och Norge.

Få fler att se värdet av att finnas på två marknader
Via direktkontakt, regionala kommittéer, näringslivsorganisationer och kompetensutveckling inom berörda myndigheter i det myndighetsnätverk som nås via Grensetjänsten Norge-Sverige, är siktet inställt på att nå nya potentiella branscher och företagare längs hela den 161 mil långa gränsen.
– Genom att arbeta tillsammans både gräns- och verksamhetsöverskridande vill vi att fler branscher och företag ska få upp ögonen för möjligheterna att utnyttja marknaderna i två länder, säger Katarina Nordmark. Svensk-norska gränsen är Europas längsta landsgräns och samordningsinsatser som det här projektet är ett måste för att kunna organisera ett fungerande gränshinderarbete längs hela gränsen.
– När man finns på två oberoende marknader är det lättare att agera när det dyker upp möjligheter i det ena eller andra landet, säger Trond Erik Grundt, daglig leder på Grensetjänsten Norge-Sverige i Morokulien.

Möjligheter istället för hinder
Erfarenheter visar att många företagare tror att det är svårt och krångligt att komma igång med en verksamhet i det andra landet.
– Ofta är det mentala spärrar som hindrar företag från att ens tänka tanken att driva verksamhet på andra sidan den svensk-norska gränsen. Många tänker helt enkelt inte på marknaden som finns i det andra landet, säger Katarina Nordmark.

Fortsatt arbete med gränshinder inom näringslivet
Projektet är också en uppföljning av Interregprojektet ”Gränshinder för näringslivet”, där gränshinder identifierades och synliggjordes. Det resulterade i insikter kring hur omfattande gränshinder inom näringslivet kan vara.
– Nu ska vi ta tillvara de erfarenheterna och Grensetjänsten Norge-Sveriges erfarenheter kring arbetet med gränshinder för individer (arbetstagare), säger Katarina.
Projektet ska ta fram modeller för att arbeta med gränshinder inom näringslivet mellan Sverige och Norge. Ett arbete som sker i tätt samarbete med Nordiska ministerrådets arbete kring gränshinder.

Frågor och kontakt
Katarina Nordmark, projektledare, Länsstyrelsen Värmlands län
Tel: +46 (0)10-224 73 94 SMS: +46 733-699 000
katarina.nordmark(at)lansstyrelsen.se

FAKTA
Projektet Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen leds av Länsstyrelsen Värmland på den svenska sidan av gränsen och Hedmarks Fylkeskommune på den norska sidan. Svinesundskommittén i Strömstad är medsökande partner och Fylkesmannen i Hedmark, NAV, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Östfolds Fylkeskommune och Mittnordenkommittén i Härnösand är medfinansiärer i projektet. Projektet kommer att genomföras genom ett nära samarbete mellan Grensetjänsten Norge-Sverige i Morokulien som är en rikstäckande och gränsöverskridande informationstjänst med samordnad myndighetsinformation, gränskommittéer som arbetar nära politiken i de mer begränsade geografiska områden där de är verksamma och de regionala myndigheterna Länsstyrelsen Värmland och Hedmarks Fylkeskommune. Utöver det närmaste partnerskapet kommer samarbete att bedrivas med Nordiska Ministerrådet samt en rad övriga aktörer som jobbar med näringslivsfrågor.


Läs mer också här: http://www.interreg-sverige-norge.com/tio-projekt-far-dela-pa-75-miljoner-euro-efter-senaste-utlysningen/