Medlemskap

Kommittén kan bevilja medlemskap till lokala och regionala förtroendevalda offentliga myndigheter inom Mittnordenkommitténs samarbetsområde.

Regionala förtroendevalda offentliga myndigheter betalar en årlig avgift utifrån befolkningsunderlag. I denna kategori innefattas fylkeskommune, landskapsförbund samt landsting.

Partnerskap

Kommittén kan bevilja partnerskapsstatus åt andra offentliga och privata aktörer inom och angränsande till Mittnordenkommitténs samarbetsområde.

  • Lokala och övriga regionala förtroendevalda offentliga myndigheter betalar en fast årlig avgift om 27 500 sek. I denna kategori innefattas till exempel kommun, kommunförbund, regionförbund och samkommun.
  • Övriga partners betalar en fast årlig avgift om 15 000 sek. I denna kategori innefattas övriga myndigheter samt privata aktörer.

Medlem/partner blir man genom en officiell framställan till Mittnordenkommitténs kansli.

Senast ändrad: 30 juni, 2020