100 miljoner till vägar och järnvägar i Mittregionen

100 miljoner kronor extra ska investeras i Jämtlands och Västernorrlands län i både vägar och järnvägsförbindelserna mellan Sundsvall och Åre – det som kallas för Mittstråket.

Det har regeringen nu beslutat efter att tidigare ha begärt in en prioriteringslista från Trafikverket.

Bland det som pengarna ska gå till i Jämtlands län ingår exempelvis stationsplattformar på järnvägsstationerna i Stavre och Pilgrimstad och slipersbyten längs Mittbanan.

Men det ska också bli bärighetsåtgärder mellan Föllinge och Krokom och punktinsatser längs andra vägsträckor i länet.

Mer information: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6443017