Norden – bara en papperstiger?

Ronny Svensson

Ronny Svensson är fil. lic. i kulturgeografi och har varit lärare och forskare i samhällsplanering och regional utveckling vid KTH i Stockholm. Han har deltagit i flera statliga utredningar om landsbygdsutveckling och varit sekreterare i nätverket SmåKom i drygt 20 år. Arbetar nu med ett nationellt nätverk för att främja seriösa lokala banker i hela landet och har kartlagt banksituationen i hela Inlandsregionen. Skriver regelbundet artiklar om bl.a. landsbygdens framtid i skilda medier och är författare till ett stort antal böcker om samhällsplanering.